Final Results

Pos Bib Name Time ± Group
1. 3 Mizuki Sato 00:23:17.1 00:00:00.0 Nihon Univ
2. 1 Yuki Chiba 00:23:31.4 00:00:14.3 Nihon Univ
3. 2 Taishi Kato 00:24:06.5 00:00:49.4 Nihon Univ
4. 4 Ryusei Maruta 00:28:41.0 00:05:23.9 Nihon Univ