Final Results

Pos Bib Name Time ±
1. 243 Ebina Tadanori 00:14:26.3 00:00:00.0
2. 265 Otaki Hyuga 00:14:40.0 00:00:13.7
3. 248 Kikuchi Satoshi 00:14:45.8 00:00:19.5
4. 250 Suzuki Takahiro 00:14:53.4 00:00:27.1
5. 229 Yamashita Haruki 00:14:55.8 00:00:29.5
6. 264 Mori Rio 00:15:00.1 00:00:33.8
7. 241 Takahata Ayumu 00:15:02.7 00:00:36.4
T8. 257 Kasahara Syo 00:15:06.4 00:00:40.1
T8. 261 Moriguchi Syota 00:15:06.4 00:00:40.1
10. 253 Habuki Yuto 00:15:07.0 00:00:40.7
11. 249 Fukuhara Kenta 00:15:07.2 00:00:40.9
12. 233 Jeong Jongwon 00:15:10.7 00:00:44.4
T13. 247 Yamaguchi Renta 00:15:13.9 00:00:47.6
T13. 239 Yamakawa 00:15:13.9 00:00:47.6
15. 228 Kobayashi Kosei 00:15:14.7 00:00:48.4
16. 252 Hashimoto Yukinori 00:15:17.4 00:00:51.1
17. 234 Kushihashi 00:15:20.1 00:00:53.8
18. 255 Ishikawa Kentaro 00:15:21.1 00:00:54.8
19. 259 Seki Soichiro 00:15:23.5 00:00:57.2
20. 220 Unnamed Racer 00:15:23.9 00:00:57.6
21. 221 Unnamed Racer 00:15:24.4 00:00:58.1
22. 237 Kojo 00:15:24.7 00:00:58.4
23. 263 Tonozuka 00:15:31.9 00:01:05.6
24. 245 Ikeda 00:15:33.2 00:01:06.9
25. 251 Aida 00:15:33.8 00:01:07.5
26. 262 Ikeda Ryoichi 00:15:35.0 00:01:08.7
27. 254 Ochiai Yuma 00:15:38.9 00:01:12.6
28. 222 Unnamed Racer 00:15:39.6 00:01:13.3
29. 268 Tanaka Masato 00:15:40.8 00:01:14.5
30. 180 Unnamed Racer 00:15:42.9 00:01:16.6
31. 258 Tokutake Yuya 00:15:43.7 00:01:17.4
32. 232 Jin Kotaro 00:15:44.9 00:01:18.6
33. 230 Sakai Kanta 00:15:50.5 00:01:24.2
34. 231 Kosaka 00:15:52.4 00:01:26.1
35. 224 Unnamed Racer 00:15:55.0 00:01:28.7
T36. 244 Koike Syunsuke 00:15:55.4 00:01:29.1
T36. 238 Furuta 00:15:55.4 00:01:29.1
38. 266 Byun Ji-Yeong 00:15:58.0 00:01:31.7
39. 226 Unnamed Racer 00:15:59.3 00:01:33.0
40. 267 Hoshino 00:15:59.4 00:01:33.1
41. 246 Nezu Riku 00:16:06.1 00:01:39.8
42. 196 Unnamed Racer 00:16:07.8 00:01:41.5
43. 195 Unnamed Racer 00:16:08.9 00:01:42.6
44. 189 Unnamed Racer 00:16:10.8 00:01:44.5
45. 218 Unnamed Racer 00:16:11.0 00:01:44.7
46. 210 Unnamed Racer 00:16:14.5 00:01:48.2
47. 206 Unnamed Racer 00:16:16.0 00:01:49.7
48. 240 Kojima 00:16:16.8 00:01:50.5
49. 201 Unnamed Racer 00:16:19.5 00:01:53.2
50. 242 Tomatsu 00:16:23.0 00:01:56.7
51. 212 Unnamed Racer 00:16:23.8 00:01:57.5
52. 260 Nishimoto 00:16:27.1 00:02:00.8
53. 256 Lee Jinbok 00:16:27.2 00:02:00.9
54. 197 Unnamed Racer 00:16:28.2 00:02:01.9
55. 207 Unnamed Racer 00:16:29.2 00:02:02.9
56. 216 Unnamed Racer 00:16:31.5 00:02:05.2
57. 211 Unnamed Racer 00:16:35.4 00:02:09.1
T58. 223 Unnamed Racer 00:16:36.0 00:02:09.7
T58. 209 Unnamed Racer 00:16:36.0 00:02:09.7
60. 193 Unnamed Racer 00:16:44.0 00:02:17.7
61. 191 Unnamed Racer 00:16:47.6 00:02:21.3
62. 203 Unnamed Racer 00:16:47.9 00:02:21.6
63. 204 Unnamed Racer 00:16:48.4 00:02:22.1
T64. 200 Unnamed Racer 00:16:49.0 00:02:22.7
T64. 181 Unnamed Racer 00:16:49.0 00:02:22.7
66. 187 Unnamed Racer 00:16:50.7 00:02:24.4
67. 190 Unnamed Racer 00:16:53.1 00:02:26.8
68. 219 Unnamed Racer 00:16:56.5 00:02:30.2
69. 205 Unnamed Racer 00:17:02.4 00:02:36.1
70. 213 Unnamed Racer 00:17:02.8 00:02:36.5
71. 225 Unnamed Racer 00:17:02.9 00:02:36.6
72. 202 Unnamed Racer 00:17:05.4 00:02:39.1
73. 183 Unnamed Racer 00:17:09.5 00:02:43.2
74. 186 Unnamed Racer 00:17:19.4 00:02:53.1
75. 217 Unnamed Racer 00:17:21.0 00:02:54.7
76. 227 Unnamed Racer 00:17:24.0 00:02:57.7
77. 185 Unnamed Racer 00:17:29.4 00:03:03.1
78. 214 Unnamed Racer 00:17:31.0 00:03:04.7
79. 199 Unnamed Racer 00:17:31.4 00:03:05.1
80. 208 Unnamed Racer 00:17:34.0 00:03:07.7
81. 188 Unnamed Racer 00:17:35.7 00:03:09.4
82. 194 Unnamed Racer 00:17:46.5 00:03:20.2
83. 235 Fujiwara 00:17:52.0 00:03:25.7
84. 198 Unnamed Racer 00:18:39.0 00:04:12.7
85. 182 Unnamed Racer 00:19:30.9 00:05:04.6
- 269 Funayama - -
- 274 Unnamed Racer - -
- 192 Unnamed Racer - -
- 236 Baba Naoto - -
- 271 Unnamed Racer - -
- 270 Unnamed Racer - -
- 279 Unnamed Racer - -
- 272 Unnamed Racer - -